Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 2038/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 865/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II OZ 123/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. , nr [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 989/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji