Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 738/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Skarga na decyzję wniosku pełnomocnika J. F. r. pr. D. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi J. F. SKO 8 lutego 2018 r. ([...]) odmowy umorzenia nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

III SA/Kr 1074/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. B. na decyzje SKO nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

III SA/Kr 425/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 377/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-06

Wniosek w przedmiocie świadczenia w formie posiłków w barze

III SA/Kr 397/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-06

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 832/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 738/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-21

Skarga na decyzję zażalenia J. F. na postanowienie WSA w Krakowie J. F. SKO 8 lutego 2018 r. ([...]) odmowy umorzenia nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

III SA/Kr 1206/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2