Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1143/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

III SA/Kr 1365/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1285/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-31

Sprawa ze skargi J. K. - K. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłków celowych

III SA/Kr 1549/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-08

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1283/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie za nieuzasadnione

III SA/Kr 1159/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-04

skarg K. P. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych
1   Następne >   3