Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Go 793/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-25

Wniosek w przedmiocie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na 2017 rok

I GZ 445/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych po wznowieniu postępowania

I SA/Op 436/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności rolno

I SA/Gd 1326/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 1325/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 155/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-17

Sprawa ze skargi P. O. na informację Zarządu Województwa [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

I GZ 35/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

I GSK 1819/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-11

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie pozostawienia skargi kasacyjnej bez rozpatrzenia oraz wniosku Gminy T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 539/19 w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego nr [...] w przedmiocie nieuwz...

III SA/Gd 22/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

I SA/Go 793/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-31

Wniosek w przedmiocie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na 2017 rok
1   Następne >   2