Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Op 436/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności rolno

I GZ 445/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych po wznowieniu postępowania

I SA/Gd 1326/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 1325/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania