Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

OSK 1919/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez pozwolenia uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewód...

IV SA 2294/97 - Wyrok NSA z 2000-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego

IV SA/Po 868/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-05

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. C. w P., D. Spółdzielni Mieszkaniowej w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej J. w P., P. Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w P., Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 'E.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. [...] w K., P. Spółdzielni Mieszkaniowej w P. na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'G. O. A. P.' z dnia [......

IV SA/Po 869/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-05

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'G.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. C. w P., D. Spółdzielni Mieszkaniowej w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej J. w P., P. Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w P., Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 'E.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. [...] w K., P. Spółdzielni Mieszkaniowej w P. na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Gospodarka Odpadami Aglomerac...

II OSK 2142/15 - Wyrok NSA z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na usunięcie drzew

II SA/Rz 486/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-20

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej [...] na decyzje SKO [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi