Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o stwierdzenie nieważności postanowienia Starosty N. , nr [...]

I OW 226/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. i M. L. o stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu Miejskiego Samodzielnego Oddziału Przesiedleńczego nr [...]w sprawie anulowania zezwolenia na użytkowanie gospodarstwa ogrodniczego położonego przy ul. [...] o obszarze [...] ha po Niemcu R. K.