Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 1298/09 - Wyrok NSA z 2010-01-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy M. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Ś. nr [...] w przedmiocie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

IV SA/Gl 236/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

IV SA/Gl 270/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym

IV SA/Gl 186/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III SA/Lu 565/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z budżetu gminy

II SA/Gl 1573/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności polecenia w kwestii podjęcia działań w zakresie usunięcia zagrożenia spowodowanego przez odpady

II SA/Gl 1572/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności polecenia w kwestii podjęcia działań w zakresie usunięcia zagrożenia spowodowanego przez odpady

II SA/Gl 1571/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności polecenia w kwestii podjęcia działań w zakresie usunięcia zagrożenia spowodowanego przez odpady