Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 872/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela