Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1572/11 - Wyrok NSA z 2012-07-24

Skargi kasacyjne: 1. Ministra Infrastruktury, 2. J. R. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania