Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SA/Łd 358/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie wydania nagannej opinii o kwalifikowanym pracowniku ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2396/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GZ 247/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

II GZ 136/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GZ 919/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GZ 137/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GZ 285/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

II GZ 281/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 376/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

VI SA/Wa 105/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-08

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
1   Następne >   +2   4