Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 1106/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

I SA/Gd 23/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieuregulowanych składek

V SA/Wa 1062/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Bd 406/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-11

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Ke 284/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-17

Skarga A.B. na decyzję Zarządu Województwa C. w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

V SA/Wa 474/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

V SA/Wa 1063/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 1684/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego;

I SA/Łd 1167/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie: odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, opłaty dodatkowej i kosztów upomnienia

II GSK 1239/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części subwencji ogólnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100