Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego

II SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 18/11, wniosku skarżących o wyłączenie od rozpoznania sprawy o sygn. akt II SAB/Wr 65/11 sędziego NSA Z.W., sędziego WSA M.G., sędziego WSA O.B., sędziego WSA A.P., sędziego NSA H.K., sędziego NSA A.W., sędziego WSA I.D., sędziego NSA J.Sz., sędziego WSA A.S.

II OZ 1375/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie Sędziego NSA Andrzeja Wawrzyniaka orzekającego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu od rozpoznania w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie w przedmiocie nakazu rozbiórki szopy przenośnej

II SA/Gl 1138/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie likwidacji samowolnie wybudowanego wjazdu w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego Bonifacego Bronkowskiego ze składu orzekającego

II OZ 559/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w przedmiocie przekazania wniosku o rozbiórkę obiektu budowlanego

II OW 85/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych, sygn. akt II SA/Sz 336/10

II OSK 2182/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania

II SA/Go 776/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-17

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OW 58/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga A. G. - D. na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej i umorzenia wznowionego postępowania

II SA/Bk 804/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-12

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku
1   Następne >   +2   +5   +10   77