Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Bk 344/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-22

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013 p o s t a n a w i...

I SA/Bk 344/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013

III SA/Po 72/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-17

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie dotyczące włączenia dowodu do sprawy

III SA/Po 517/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie dotyczące włączenia dowodu do sprawy z wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

V SA/Wa 807/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

V SA/Wa 1882/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

II GZ 733/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo dotyczące pozostawienia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów...

I SA/Ol 548/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełniających za rok 2009, i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi

III SA/Po 666/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo dotyczące pozostawienia wniosku o przyznanie płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2011 rok bez rozpoznania

III SA/Po 67/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-12

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   22