Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gl 571/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-24

Sprawa ze skargi K. P. o wymierzenie Wójtowi Gminy J. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 384/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady

II SA/Gl 759/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie nierozpatrzenia wniosku o odtworzenie znaków granicznych

IV SA/Gl 101/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-13

Sprawa ze skargi W.K. o wymierzenie Burmistrzowi K. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Gl 201/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady

II SA/Gl 64/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-07

Sprawa ze skargi M. P. w przedmiocie wymierzenia Staroście [...] grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Gl 213/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-17

Sprawa ze skargi M. C.B. w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w D. grzywny za niewykonanie wyroku tutejszego Sądu w sprawie II SAB/Gl 24/12 dotyczącego bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Gl 990/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-13

Sprawa ze skargi Z. D. na niewykonanie przez Radę Gminy M. wyroku WSA w Gliwicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 272/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-08

Sprawa ze skargi W. S. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie o sygn. II SAB/Gl 19/12

II SA/Gl 351/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-13

Sprawa ze skargi I. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Starostę Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2