Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

II GZ 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich

II GSK 56/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych

II GSK 142/06 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich

II GZ 137/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych Nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę aplikantów radcowskich i umorzenia postępowania w sprawie

II GSK 198/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów postępowania dyscyplinarnego

II GSK 33/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GSK 42/07 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich

II GSK 224/07 - Wyrok NSA z 2007-11-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych

II GSK 231/07 - Wyrok NSA z 2007-12-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych

II GSK 249/07 - Wyrok NSA z 2007-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w W. w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych
1   Następne >   +2   4