Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II OZ 899/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-27

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu [...] w przedmiocie odmowy zmiany terminu wykonania określonych obowiązków

II OZ 477/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku Sądu wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy , Nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OZ 1033/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu w przedmiocie kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania wprowadzenia do obrotu preparatu pn. '[...]'

II OSK 1408/06 - Wyrok NSA z 2007-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 832/09 - Wyrok NSA z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie nałożenia obowiązku ustalenia i udokumentowania gatunku konopii używanych do produkcji napoju [...]

II OSK 1143/07 - Wyrok NSA z 2007-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 147/11 - Wyrok NSA z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1882/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 585/08 - Wyrok NSA z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 87/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   5