Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 69/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga G.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1118/17 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 40/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] z dnia [...] l...

I OPP 25/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SO/Kr 7/17 z wniosku K. J. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie w przedmiocie nieprzekazania akt sprawy

I OPP 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 384/17 ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OPP 43/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 84/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OPP 34/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1155/17 ze skargi K. J. na pismo Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi

I OPP 36/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 360/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OW 60/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wyznaczyć WSA w Lublinie do rozpoznania wniosku

I OPP 47/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 74/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 48/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 500/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   +2   +5   11