Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Łd 1216/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia[...] r. nr[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną powiatu [...]

V SA/Wa 3664/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

II SA/Ke 72/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-01-29

Sprawa ze skargi S. S. na pismo Wojewody w przedmiocie niestwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wa 1834/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały odrzuca skargę.

II OSK 287/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy W. nr [...]

I OZ 1785/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych

II OSK 2690/15 - Wyrok NSA z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Gl 121/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia powierzchni gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z garażu

II OSK 2857/15 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Po 46/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   48