Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Ke 600/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu K. z dnia [...] nr [...] w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej limity wyznaczone w uchwale budżetowej.

II SA/Ke 223/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia wójta w sprawie ustalenia limitów etatów dla szkoły oraz zasad zarządu kompleksem

I OSK 1035/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

IV SA/Gl 419/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-20

Sprawa ze skargi Gminy Ś. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie: szkoły i placówki oświatowo

II SA/Gl 885/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

III SA/Wr 110/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K, z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie Statutu Gminy Miasta Kłodzka

III SA/Wr 295/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-20

Sprawa ze skargi W. T. na zarządzenie Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcie mandatu radnego

III SA/Wr 459/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Ś. Ś. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ś. Ś.

III SA/Wr 487/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi W. T. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem tutejszego Sądu w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego,

II SA/Go 603/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
1   Następne >   +2   +5   +10   37