Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 1341/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie ustalenia statusu celnego towarów;

I SA/Go 750/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Go 752/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

V SA/Wa 457/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej;

V SAB/Wa 3/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W.

III SA/Lu 250/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia opłaty za przechowywanie samochodu w depozycie Urzędu Celnego

III SA/Lu 251/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia opłaty za przechowywanie samochodu w depozycie Urzędu Celnego

V SA/Wa 654/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o restrukturyzację należności celnych;

V SA/Wa 1486/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu

V SA/Wa 1336/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zrzeczenia się towarów na rzecz Skarbu Państwa;
1   Następne >   +2   6