Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB 89/97 - Postanowienie NSA z 1998-01-06

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier losowych

II SA 1273/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

W rozpatrywanej sprawie konkurs oferuje do wygrania konkretne oraz rodzajowo określone nagrody pieniężne i rzeczowe. Wynik tego konkursu odnośnie podziału nagród zależy od przypadku, co w żadnym razie nie oznacza jego uzależnienia tylko i wyłącznie od przypadku. W każdym bowiem konkursie określane są zawsze warunki precyzujące sposób zachowania się osoby pragnącej w nim uczestniczyć. Dopiero po ich spełnieniu dochodzi do podziału nagród najczęściej w drodze losowania, a więc już bez wpływu zacho...

II SA 1045/98 - Wyrok NSA z 1998-10-15

W art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych /Dz.U. nr 66 poz. 341 ze zm./ podano definicję i rodzaje gier losowych oraz zakładów wzajemnych, natomiast w ust. 3 tego artykułu sformułowano uprawnienie Ministra Finansów do rozstrzygania w drodze decyzji o tym, czy inne jeszcze gry i nakłady są grami losowymi lub zakładami wzajemnymi. Dopiero po zakończeniu tego trybu kwalifikacyjnego i dopełnieniu szeregu innych jeszcze warunków może być wszczęte postę...

II SAB 90/97 - Postanowienie NSA z 1998-01-06

Skarga na bezczynność Ministra Finansów w rozpatrzeniu wniosku skarżącego o wydanie zezwolenia na prowadzenie salonu gier