Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SAB/Sz 136/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia wniosku M. C. z dnia [...] r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku, II zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. C. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Wa 161/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SA/Kr 1354/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 834/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskowanej