Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1404/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania orzeczniczego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

II SAB/Wa 331/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SA/Wa 1477/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 1518/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

Sprawa ze skargi W. Z. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do służby uchyla zaskarżone orzeczenie.

II SA/Wa 1848/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. J.

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

II SA/Wa 1887/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Wa 1312/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi R.F. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia służby

II SA/Wa 1628/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści
1   Następne >   3