Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2117/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego i obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego w wysokości [...] zł

I OSK 945/07 - Wyrok NSA z 2008-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji