Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1424/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty odprawy mieszkaniowej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie