Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

III SA/Gd 57/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w L. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 95/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 831/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w C. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 35/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OZ 375/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie umorzenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi D. B. na niewykonanie przez Radę Miejską czynności nakazanych prawem

II OSK 671/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernichów w przedmiocie nadania nazwy ulicy