Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 1770/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OSK 1711/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 2125/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OZ 1267/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1631/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

błąd_konwersji_dokumentu

II SA/Wa 1233/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 1621/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1280/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1051/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 1204/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów
1   Następne >   2