Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 97/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów egzekucyjnych

I SA/Wr 2031/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za okres od stycznia do listopada 2012 r.

III SA/Po 1184/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dokonania potrącenia na poczet podatku od środków transportowych za 2014 rok

II FSK 132/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SA/Ol 361/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zastosowania zwolnienia w podatku rolnym

I SA/Gl 1080/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej

I SA/Łd 871/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 rok i styczeń 2009 roku

I SA/Lu 732/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na [...]r. w zakresie skargi kasacyjnej strony skarżącej

I SA/Gl 712/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej

I SA/Gd 805/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych
1   Następne >   +2   +5   8