Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wr 11/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-24

Skarga E. K. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Kr 247/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

III SAB/Lu 11/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie wszczęcia postępowania nadzorczego

II SAB/Sz 22/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu mandatu radnego

IV SAB/Gl 127/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Ke 3/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zmiany użytkowania budynku

IV SAB/Po 16/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 14/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania skargi z 10 października 2013r.

II SAB/Łd 62/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej zwrotu nieruchomości

I SAB/Wa 659/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   +2   +5   7