Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 902/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza L w przedmiocie nierozpoznania wniosku o uchylenie decyzji wymierzających podatek od nieruchomości za lata 2001

I SAB/Sz 4/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie nierozpoznania wniosku o uchylenie decyzji wymierzających podatek od nieruchomości za lata 2001

III SAB/Wa 29/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie bezczynności organu w przekazania odwołania od decyzji

I SA/Sz 1075/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III SAB/Wa 50/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-03

Skarga T. J. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zastosowanie obniżki stawki odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości