Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Op 9/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozpatrzenia pisma dotyczącego egzekucji komorniczej

II SAB/Ol 4/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w sprawie przejęcia części działki

III SAB/Kr 56/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zmiany numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego

II SAB/Rz 113/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Ol 361/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-09

Sprawa ze skargi A. P. na działalność Burmistrza A

IV SA/Wa 1859/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-16

Sprawa ze skargi I. D. na działanie Gminy B. polegające na ustawieniu znaku z oznaczeniem nazw ulic

IV SA/Wr 650/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-17

Sprawa ze skargi B. G. na Burmistrza W. w przedmiocie wydania zaświadczenia o stażu pracy w rolnictwie

II SA/Ol 1323/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi T.P. na Komendanta Straży Gminnej w '[...]' w przedmiocie mandatu karnego

II SAB/Sz 132/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie rozpoznania wniosku