Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1005/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 413/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-22

Zażalenie na postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody P. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zatwie...

I OZ 1401/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi M. M. o wznowienie postępowania sądowego zakoń...

I OZ 1564/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Bk 47/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-14

Zażalenie na postanowienia w sprawie ze skargi Stowarzyszenia F. Z. w B. w likwidacji, Stowarzyszenia zwykłego Z. B. w B., Stowarzyszenia zwykłego F. Z. w B., Fundacji T. U. Ś. w B. oraz Stowarzyszenia E. B....

II SA/Gd 113/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody , nr [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych

II SA/Sz 297/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 819/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

III SA/Gd 689/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

III SA/Gd 689/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zameldowania na pobyt stały
1   Następne >   2