Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 660/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Skarga U. T., A. K. i L. W. na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 661/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Skarga U. T., A. K. i L. W. na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 662/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Skarga U. T., A. K. i L. W. na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 520/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OZ 1191/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1194/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1192/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1193/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., A. K. i L. W. a decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ...

I OZ 858/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

Skarga A. K., M. T., U. T. i L. W. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 859/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

Skarga A. K., M. T., U. T. i L. W. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2