Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 196/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2397/11

I OZ 743/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1983/14 odrzucające zażalenie na postanowienie tego Sądu odrzucającego skargę A. T. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 265/09

I OSK 736/13 - Postanowienie NSA z 2015-08-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1715/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przekazania na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości

I OZ 1265/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Mszczonowa w p...

I OZ 1406/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podzi...

I OZ 1184/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z zażalenia Spółki K. na postanowienie WSA w Warszawie o sygn. akt I SA/Wa 2796/14 o dopuszczeniu P.T. oraz G. do udziału w charakterze uczestników postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca...