Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 845/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gd 124/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Kr 219/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odszkodowania i przejęcia nieruchomości

II SA/Rz 46/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 3738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 174/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-11

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 158/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości

II SA/Łd 274/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych w remontem sieci kanalizacyjnej

IV SA/Wa 69/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bk 7/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   14