Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 828/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

III SA/Kr 829/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 830/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 811/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 507/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-01

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione