Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 81/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [..]. dotyczącego świadczenia z pomocy społecznej na skutek wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

I OZ 242/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenia z pomocy społecznej

II SAB/Lu 80/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niezałatwienie wniosku dotyczącego świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 728/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M.W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SAB/Lu 19/07 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 79/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niezałatwienie wniosku dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych

II SAB/Lu 82/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [..]. dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych na skutek wniosku Z.W. o przyznanie prawa pomocy