Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Kr 53/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wniosek J. C. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Urzędu Gminy w G.

II SAB/Gl 34/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy O. w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu