Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III OPP 1/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 50/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. [...] z siedzibą w przedmiocie rozpoznania wniosku z 7 grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 15/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 66/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku z 9 grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-07

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 301/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 41/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-07

Skarga S.M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze II SAB/Kr 199/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

III OPP 53/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. IV SAB/Wr 219/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej

III OPP 65/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. II SPP/Wa 462/19 z wniosku Z.Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 18/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-22

Skarga R.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygnaturze II SAB/Rz 41/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III OPP 9/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

Skarga R.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze IV SAB/Wr 188/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego . w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III OPP 34/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-12

Skarga R.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygnaturze II SA/Lu 371/20 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

III OPP 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-22

Skarga R.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze IV SAB/Wr 203/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2