Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 765/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym

II SA/Lu 651/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie , sygn. akt II SA/Lu 651/11

II OZ 526/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie świadczenia z tytułu pracy przymusowej

II SA/Lu 581/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Skarga J. L. na decyzję Kierownika Urzędu od Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej

II SA/Po 641/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Kr 1118/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 208/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich w zakresie wniosku skarżącego z dnia [...]r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania

II SA/Go 569/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-15

Wniosek w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

II SA/Bk 508/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego
1   Następne >   +2   +5   +10   25