Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 1685/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

I OSK 1312/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej

I OSK 74/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy mianowania na stanowisko

II SA/Wa 2375/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy w korpusie [...] Służby Celnej

I OSK 191/08 - Wyrok NSA z 2009-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

II SA/Wa 99/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy

I OSK 1751/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w P. i Dyrektora Szkoły Podstawowej [...] w P. w przedmiocie wydania dokumentów

I OSK 103/06 - Wyrok NSA z 2006-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I OSK 284/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1606/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
1   Następne >   +2   +5   9