Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 218/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ł. S. o przyznanie pomocy w formie schronienia i posiłku

I OW 19/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej odpłatności za pobyt R.H. i P.H. w schronisku dla bezdomnych

I OW 95/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ustalenia odpłatności za pobyt H.K. w domu pomocy społecznej

I OW 87/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego oraz o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym

I OW 208/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 52/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej wniosku R. K.

I OW 25/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.W. o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 129/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. B. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 67/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. D. o przyznanie pomocy w formie bezpłatnego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych
1   Następne >   2