Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1832/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt

II SA/Łd 364/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Kr 690/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego

II SA/Bk 475/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac remontowych

VIII SA/Wa 469/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1571/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

VIII SA/Wa 460/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 577/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
1   Następne >   3