Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1692/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-17

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami oraz skierowania na badania...

III SA/Gd 635/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-05

Sprawa ze skargi J. Dz. na akt Starosty w przedmiocie zatwierdzenia stałej zmiany organizacji ruchu

III SA/Wr 554/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-20

Skarga J. K. na uchwałę Rady Powiatu Z. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Z., których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Z. oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

III SA/Wr 487/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-21

Skarga 'A' Sp z.o.o. z siedzibą w W. na czynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej czynności

III SA/Wr 369/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-05

Skarga M. J. na czynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie anulowania zezwolenia na przejazd drogą powiatową wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej czynności

II SA/Go 154/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-31

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu

II GZ 47/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Spółki A na akt Starosty Nowotarskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu

II GZ 127/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Podmiotu A na akt Starosty Bolesławieckiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu