Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 611/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania własności działki

I OSK 1526/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 270/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Sprawa ze skargi kasacyjnej J.B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

I OSK 1395/08 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 392/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1281/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-03

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1319/08 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

I OZ 412/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   3