Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 1052/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 346/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Zażalenie na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność w przedmiocie udo...

I OZ 836/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1150/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. R. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie z dnia 17.10.2007r. o sygn. II SAB/Wa 78/07 w sprawie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala sk...