Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SAB/Po 117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie bezczynności w zakresie rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do postępowania na prawach strony oraz przewlekłego prowadzenia postępowania