Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Kr 330/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza [...]

II SAB/Kr 330/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-13

Wniosek A.O. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza T.

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Gminy T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II OZ 1145/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-08

Wniosek w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-03

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SAB/Kr 330/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza

II SAB/Go 80/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2