Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 47/07 - Wyrok NSA z 2008-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego

I OSK 196/07 - Wyrok NSA z 2008-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej

I OSK 1971/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego własności czasowej postanowił

I OSK 75/07 - Wyrok NSA z 2008-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 43/07 - Wyrok NSA z 2008-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej uwłaszczenia