Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1272/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego

IV SA/Wa 848/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Bk 820/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SA/Wr 644/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o przekazaniu na własność działki